o anegis button r


ROZWIĄZANIA
BRANŻOWE ANEGIS

 

anegis erp dla firm produkcyjnych

 

anegis erp dla firm dystrybucyjnych

 

anegis erp dla firm uslugowych

 

anegis erp dla firm handlu detalicznego

 

anegis erp dla agencji reklamowych

 

anegis erp dla iot

 

anegis microsoft vs oracle vs sap

                                                      anegis microsoft logo partner  
         
 

 

INTERNETRZECZYicona

 

INTERNET RZECZY (IoT)

Rozwiązania firmy ANEGIS z zakresu Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) można szybko i łatwo wdrażać w przedsiębiorstwach oraz integrować z obecnymi systemami i aplikacjami, co pozwoli uzyskiwać dane i analizy pomagające zmieniać sposób prowadzenia działalności..

 

 
 

Firma ANEGIS może łączyć nowe lub dotychczasowe narzędzia telemetryczne z systemami zaplecza przedsiębiorstwa. Dane z milionów połączonych urządzeń, dotychczas wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu lub niewykorzystywane wcale, można obecnie analizować i na ich podstawie podejmować działania, które pozwolą zwiększyć elastyczność i dochodowość procesów operacyjnych oraz mechanizmów zarządzania łańcuchem dostaw.

 
     
 

ANEGIS OPRACOWUJE ROZWIĄZANIA IoT M.IN. DO NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

 

 
 
 anegis sterowanie lancuchem dostaw   anegis inteligentne zarzadzanie produktami    anegis uslugi serwisowe w terenie     anegis poziomy magazynowe

STERIWANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
   
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI
  USŁUGI SERWISOWE W TERENIE
  POZIOMY MAGAZYNOWE
Śledzenie produktów i monitorowanie warunków ich przechowywania.   Automatyzacja procesów uzupełniania zapasów magazynowych.          Bieżąca ocena wydajności zasobów z analizą danych przesyłanych strumieniowo.       Monitorowanie poziomów w zbiornikach i cysternach.
       
angis sledzenie floty    anegis monitorowanie temp    anegis monitorowanie pol    anegis zast

ŚLEDZENIE FLOTY
 
MONITOROWANIE TEMPERATURY
 
MONITOROWANIE POŁOŻENIA
 
ZASTOSOWANIA OPARTE NA KOMUNIKACJI MIĘDZY URZĄDZENIAMI
Kontrolowanie zasobów i tras.   Monitorowanie temperatury w zastosowaniach przemysłowych i handlowych.   Śledzenie lokalizacji towarów.   Automatyczna diagnostyka urządzeń i sterowanie zasobami.
             
 
 

ANALITYKA PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO

 
  W ramach scenariuszy IoT i przemysłowego Internetu rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT) analityka przesyłania strumieniowego zapewnia przetwarzanie nawet milionów zdarzeń na sekundę. Można na bieżąco porównywać wiele strumieni ze sobą nawzajem lub z historycznymi wartościami i modelami. Można też ustawiać alerty wyzwalane, kiedy w strumieniu występują określone nieprawidłowości, wartości progowe lub inne warunki.  
     
 

RZECZYWISTOŚĆ MIESZANA I IoT

 
  Komputer Microsoft HoloLens daje niepowtarzalną możliwość połączenia rzeczywistości mieszanej z Internetem rzeczy. Mieszana rzeczywistość, którą kreuje HoloLens, nakłada cyfrowe treści na otoczenie użytkownika, a obrazy holograficzne pojawiają się bezpośrednio w jego polu widzenia.  
     
 

Możliwość nakładania holograficznych wizerunków obiektów IoT na te urządzenia, gdy użytkownik na nie spogląda, może zapewnić bardziej intuicyjną obsługę składników IoT, która znacznie przewyższa sterowanie za pośrednictwem ekranu. Wystarczy, że użytkownik spojrzy na dowolne widoczne urządzenie IoT, aby zyskać możliwość kontrolowania jego pracy za pomocą holograficznych elementów sterujących czy nawet poleceń głosowych.

 
     
     
    Więcej o ANEGIS na https://ax-dynamics.com >