masterdatamanagementlogo
 
Moduł Advanced Intercompany jest rozszerzeniem systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup kapitałowych. Za jego pomocą możliwe jest przesyłanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych w czasie rzeczywistym. Poza standardowymi funkcjami systemu EDI posiada także dodatkowe, spełniające wymagania odnoszących się do obrotów wewnątrzgrupowych.
 
 
Korzyści z wdrożenia Advanced Intercompany
  • usprawnienie wprowadzania zamówień do systemu,
  • możliwość monitorowania zapasów „w drodze”,
  • łatwiejsze zarządzanie zamówieniami i dokumentami,
  • szybkie generowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • możliwość uzgadniania wartości towarów w drodze oraz dokumentu zamówienia przed jego zatwierdzeniem,
  • sprawniejsze zarządzanie transakcjami sprzedaży oraz zakupu,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów.

Aplikacja Advanced Intercompany jest komplementarna z modułem Master Data Management System, który służy do integracji i zarządzania danymi w organizacjach rozproszonych.

 

dynamics nav laptop