dynamics nav laptop
 
masterdatamanagementlogo
 
Master Data Management System (System Zarządzania Danymi Centralnymi) to add-on systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Został utworzony przez ekspertów IT.integro w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowych organizacji rozproszonych jako narzędzie umożliwiające synchronizację danych oraz zarządzanie nimi.
 
Jakie problemy rozwiązuje Master Data Management System?
 
dynamics nav laptop
 

Funkcjonalności Master Data Management System

 

Moduł Master Data Management System pozwala na tworzenie kartotek danych w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz kopiowanie ich do innych baz danych, w celu zapewnienia spójności danych w obrębie organizacji. Użytkownicy systemu tworzą odbiorców – przedsiębiorstwa, do których dane są kopiowane. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby kartotek danych oraz odbiorców. Moduł zapewnia także wiele możliwości konfiguracji zakresu replikacji.


Master Data Management System sprawdza się szczególnie w przedsiębiorstwach o strukturze organizacji opierającej się o centralną spółkę, mającą połączenia z oddziałami. Moduł umożliwia gromadzenie danych w spółce centralnej, a następnie ich synchronizację z systemami oddziałów – odbiorców.


Możliwa jest replikacja danych w zakresie jednej bazy danych, wielu baz danych, wielu centrów danych. Dane mogą być także pobierane z innego systemu ERP, np. SAP. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz folder.

 

  przewodnik 1

dynamics nav laptop

 
Najważniejsze korzyści z wdrożenia Master Data Management System
 
 • dostęp do aktualnych danych
 • możliwość analizy skonsolidowanych danych
 • podejmowanie lepszych decyzji biznesowych
 • sprawne raportowanie
 • optymalne zarządzanie finansami
 • automatyzacja procesów
 • optymalizacja poziomu zapasów
 • ograniczanie strat i błędów
 • zwiększenie rentowności
 • możliwość wykonywania analiz prognostycznych
 • zwiększenie wydajności zarządzania produkcją i magazynami
 • sprawne zarządzanie projektami
 • precyzyjne planowanie wydajności i sprzedaży
 • podniesienie jakości obsługi klienta
 • możliwość monitorowania procesów, zamówień, realizacji zadań czy obciążenia pracowników