mindbox logoW Mindbox możemy pomóc rozbudować funkcjonalność systemu ERP o cały szereg usługi komplementarnych:
  • integracje z innymi systemami dziedzinowymi (WMS, CRM, BI)
  • wdrażamy inteligentne systemy OCR i systemy typu DMS
  • wypełniamy luki integracyjne automatyką i robotyzacją
  • optymalizujemy i automatyzujemy procesy i operacje w backoffice
  • podnosimy efektywność produksji wdrażając systemy MES
  • utrzymanie i wsparcie – managed services