APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

Współczesne organizacje znalazły się u zbiegu kilku rewolucyjnych trendów, z których każdy może mieć potencjalnie ogromny wpływ na prowadzenie biznesu. Kiedy jednak rozpatrzymy je wszystkie razem, dojdziemy do wniosku że zjawiska te są zwiastunem radykalnej i nieuchronnej transformacji biznesu, zmierzającej do coraz większej automatyzacji działania.

Najbardziej znaczące z tych tendencji, to ofensywa przetwarzania w chmurze, wzrost mobilności pracowników i wykorzystanie narzędzi społecznościowych w aplikacjach biznesowych. Wszystkie te nowoczesne i coraz bardziej wszechobecne technologie są łącznie określane jako Web 2.0: ułatwiają one wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym wraz z gromadzeniem i udostępnianiem różnego rodzaju informacji w Internecie.

Web 2.0 jest konsekwencją pojawienia się w ostatnich latach systemów o ogromnej mocy obliczeniowej i wysokiej przepustowości oraz upowszechnienia łączności bezprzewodowej. W dziedzinie informatyki biznesowej, zjawiska te doprowadziły do pojawienia się aplikacji opartych na całkowicie nowych technologiach, które w Oracle nazywamy „aplikacjami nowej generacji”.

Aplikacje te zakładają działanie według standardów branżowych i korzystają z narzędzi dostępnych na platformie Web 2.0 w celu zapewnienia większej elastyczności i mniejszej złożoności, a wszystko to po niższej cenie niż dotychczas.

Oracle Applications, to dzisiaj najbardziej kompletny pakiet aplikacji biznesowych dostarczany na najbardziej bezpiecznej i otwartej architekturze technologicznej. Od marketingu do produkcji, od finansów do zarządzania transportem, czy od sprzedaży do zarządzania łańcuchem dostaw - aplikacje Oracle obsługują biznes firmy w każdym aspekcie jej działalności.

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania przedstawimy najważniejsze obszary biznesowe i zagadnienia obsługiwane przez aplikacje Oracle oraz pytania, problemy i wyzwania, które aplikacje te adresują.