oracle top barr


APLIKACJE ORACLE

On-premise, mobilne, w chmurze
 
KADRY I PŁACE    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Systemy kadrowo płacowe Oracle umożliwiają optymalizację wykorzystania potencjału pracowniczego oraz automatyzację i ergonomizację procesów zarówno w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego jak i państwowego. System pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami związanymi z zatrudnieniem pracowników i działaniami skłaniającymi ich do pozostania w firmie, a także właściwym wykorzystaniem ich kwalifikacji i wiedzy.

Z aplikacjami kadrowymi Oracle, częste zmiany struktury organizacyjnej oraz precyzyjna kontrola kosztów pracy przestaną być problemem. Firma może odpowiednio wcześnie zaplanować i wdrożyć nową strukturę zatrudnienia, co ułatwi utrzymanie przewagi nad konkurencją. Możliwe jest definiowanie różnych zależności między jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami. Można tworzyć różne warianty struktury organizacyjnej, a następnie wdrażać te, które są optymalne pod kątem tworzenia raportów, bezpieczeństwa lub łańcucha zatwierdzania dokumentów w systemie Oracle Workflow.

Obsługa procesów płacowych w aplikacjach Oracle umożliwia uproszczenie administracji, obniżenie kosztów i zmniejszenie liczby błędów naliczania płac. System ułatwia tworzenie raportów i analiz oraz skraca czas ich budowy. Dzięki automatyzacji obliczeń wykonywanych za poprzednie okresy (automatyczne korekty) praktycznie eliminuje się żmudne obliczenia ręczne. System kontroluje reguły związane z przepisami podatkowymi, rozliczeniami z ZUS i kalkulacją miejsca powstawania kosztów dla poszczególnych składników wynagrodzeń. Co bardzo ważne, firmy mogą samodzielnie rozbudowywać algorytm płacowy bez ryzyka utraty gwarancji na prawidłowe działanie systemu w zakresie wynikającym z przepisów określających zasady naliczania składników płacowych, które są dostarczane wraz z systemem.

Aplikacje Oracle umożliwiają bezpieczne, samoobsługowe realizowanie transakcji za pośrednictwem intranetu lub Internetu. Kierownicy działów mogą na bieżąco śledzić i uczestniczyć w procesach kadrowych podległych im pracowników, czynności udostępnione kierownikowi mogą być precyzyjnie określone w zależności od roli. Przykładowo kierownik może wnioskować w systemie o przeniesienie, awans, zatrudnianie nowych pracowników, zmiany wynagrodzeń, zwolnienie, wysłanie na urlop itp. Każdy taki proces może być ściśle związany z obiegiem dokumentów (Workflow). Przyspiesza to realizację najważniejszych procesów oraz poprawia dokładność i obsługę pracowników. Z kolei pracownicy mogą być „właścicielami” swoich danych osobowych i zawodowych, mogą wnioskować o urlop, szkolenie, aplikować na inne stanowisko, otrzymywać elektroniczne paski płacowe itp. Udostępnienie samoobsługi pracownikom i kierownikom nie pozbawia działu kadr pełnej kontroli nad kartoteką pracownika – każda zmiana wprowadzona w systemie w ramach samoobsługi może podlegać zatwierdzaniu przez pracownika kadr lub płac.
 

oracle bottom2