oracle top barr


APLIKACJE ORACLE

On-premise, mobilne, w chmurze

KONSOLIDACJA FINANSOWA    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Oracle Hyperion Financial Management usprawnia proces zamykania okresów i raportowania wyników finansowych oraz zmniejsza ryzyko związane z integralnością i poprawnością danych finansowych. Kierownicy finansowi używający Hyperiona mogą stać się prawdziwymi partnerami biznesowymi, gdyż nie muszą już koncentrować się na zapewnieniu poprawności danych i mogą przeprowadzać analizy finansowe ułatwiające podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji zarządczych. Aplikacja przyspiesza zamykanie ksiąg poszczególnych podmiotów i dzięki kalendarzowi zamknięć i funkcjom przepływu zadań daje pełną kontrolę na konsolidacją.

Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzia do raportowania gwarantują szybkie dostarczenie raportów skonsolidowanych. Służby finansowe mogą same budować raporty bez angażowania pracowników IT. Hyperion Financial Management jest doskonałym narzędziem sprawozdawczości giełdowej i raportów dla instytucji kontrolnych.
 

oracle bottom2