oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

PLANOWANIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE   REKOMENDOWANE PRODUKTY
     

Oracle Hyperion Planning jest dojrzałym i sprawdzonym na rynku systemem do zarządzania efektywnością firmy. Aplikacja swoją funkcjonalnością obejmuje zarządzanie planowaniem i budżetowaniem, planowanie wieloletnie i strategiczne, zarządzanie efektywnością. Procesy planowania, konsolidacji budżetów cząstkowych i raportowania przebiegają w oparciu o funkcje przepływu zadań. System pozwala na dostęp do funkcjonalności wspierających proces budżetowania z poziomu przeglądarki internetowej, narzędzi MS Office poprzez dodatek SmartView, a także urządzeń mobilnych. Dzięki SmartView użytkownik końcowy może wykonywać wszystkie czynności związane z przygotowaniem budżetów, zatwierdzaniem budżetu, analizą danych oraz raportowaniem korzystając wyłącznie z narzędzia Excel.

Wyniki obliczeń, porównań i prognoz prezentowane są za pomocą interaktywnych pulpitów informacyjnych klasy Business Intelligence. Oracle Hyperion odznacza się wyjątkowo wydajnością obliczeniową, wielowymiarową analizą danych, intuicyjnością pracy i łatwością w tworzeniu sprawozdań i analiz przez użytkowników biznesowych. Dodatkowo analizy przypadku typu „co...jeżeli” wsparte są za pomocą narzędzi statystycznych i prognozowania w oparciu o analizy szeregów i metodę Monte-Carlo. Dzięki wysokiej wydajności i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa aplikacja z powodzeniem pracuje w rozbudowanych i skomplikowanych pod względem powiązań biznesowych grupach kapitałowych, jak i w jednodziałowych przedsiębiorstwach.

 

Oprócz tradycyjnego modelu wdrożenia systemu u klienta w firmie rozwiązanie jest również dostępne jako usługa w chmurze Oracle Cloud jako Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. Usługa zapewnia dostęp do funkcjonalności planistycznych dostępnych w rozwiązaniu Hyperion Planning a jednocześnie skraca czas wdrożenia procesu budżetowania z miesięcy do tygodni przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu posiadania rozwiązania.

  

oracle bottom2