oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

REKRUTACJA I ONBOARDING    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Zatrudnienie lepszych pracowników może zapewnić przedsiębiorstwu długoterminową przewagę nad konkurencją, a w konsekwencji większe zadowolenie klientów i wzrost przychodów. Aplikacje Oracle służące do rekrutacji i onboardingu pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć ten optymalny stan poprzez automatyzację e-rekrutacji oraz dostarczając informacje uzyskane w wyniku analizy danych zgromadzonych w trakcie procesu zatrudniania. W rezultacie możemy zwiększyć efektywność rekrutacji i obniżyć jej koszty, dotrzeć do trudno osiągalnych pracowników, zbudować lepszą bazę danych o kandydatach do pracy oraz zatrudniać właściwych pracowników i ułatwić im szybsze osiąganie pełnej produktywności.

Aplikacje do rekrutacji Oracle pozwalają docierać do kandydatów przez sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn. Takie podejście zapewnia bardzo szybki i tani dostęp do ogromniej liczby kandydatów.

Narzędzia wyszukiwania kandydatów pozwalają zoptymalizować budżety rekrutacyjne oraz docierać do trudnych do znalezienia specjalistów. Techniki przesiewania, oceny i innowacyjnego szybkiego filtrowania dają gwarancję znalezienia i wybrania najlepszych możliwych kandydatów, czy to studentów, czy doświadczonych specjalistów, czy też czy też pracowników tymczasowych. Narzędzia do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zarządzania ofertami i zatrudniania nowych pracowników dopełniają ten proces, umożliwiając jak najszybsze angażowanie się pracowników w wyznaczoną im pracę oraz gwarantując zgodność ich działań z inicjatywami firmy.

Aplikacje Onboardingowe Oracle upraszczają zatrudnianie, zapewniając efektywność i spójność. Zanim jeszcze nowozatrudniony pojawi się w pracy, czasochłonne zadania związane z jego „przyjęciem na pokład” są wykonywane w sposób zautomatyzowany. Pracownicy działu kadr mogą dzięki temu skoncentrować się na zadaniach strategicznych, takich jak wprowadzanie pracownika w jego obowiązki. Skoro mniej czasu musimy poświęcić na zadania logistyczne, możemy skoncentrować się na szkoleniu pracownika i przekazaniu mu niezbędnych informacji. Pracownik odniesie lepsze wrażenie rozpoczynając nową pracę, będzie bardziej zaangażowany i szybciej osiągnie oczekiwaną wydajność.
 

Aplikacje w chmurze:

Aplikacje tradycjne:

oracle bottom2