oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

SZKOLENIA    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Zagadnienia związane ze szkoleniami pracowniczymi powinny być rozpatrywane w kategoriach inwestycji, nie zaś jako źródło kosztów. Aby to osiągnąć, należy bezpośrednio powiązać zdobywanie wiedzy z potrzebami i wyzwaniami, przed jakimi staje organizacja. Do tego właśnie służą aplikacje szkoleniowe Oracle.

Systemy te pozwalają na łatwe wyszukiwanie szkoleń i uzyskiwanie dostępu do nich poprzez udostępnienie jednej platformy do prowadzenia kursów on-line, seminaryjnych, wirtualnych i na stanowisku pracy. Możliwa jest obsługa certyfikacji oraz prowadzenie szkoleń zintegrowanych, także z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Aplikacje Oracle umożliwiają ocenę zarówno wiedzy słuchaczy, jak i programu szkolenia. Dzięki sprawdzeniu efektywności nauczania firma zyskuje wartościowe informacje zwrotne dotyczące realizacji celów szkoleniowych. Mogą one ułatwić ocenę materiałów edukacyjnych oraz ich lepsze dostosowanie do celów przedsiębiorstwa. Aplikacje umożliwiają budowanie własnych testów lub ankiet i umieszczanie ich w katalogu szkoleniowym. Za pomocą aplikacji Oracle możliwe jest przygotowanie portali szkoleniowych dla różnych grup odbiorców (np. pracownicy, partnerzy, klienci). W sposób precyzyjny i bezpieczny można za ich pośrednictwem przekazywać informacje, które usprawnią współpracę i będą pomocą dla naszych klientów.

UPK (Universal Productivity Kit)
Firma Oracle oferuje również wyspecjalizowane narzędzie do tworzenia treści i dostarczania szkoleń z aplikacji Oracle, SAP i Microsoft, a także wielu innych aplikacji biznesowych. Dzięki dobrym materiałom szkoleniowym i pomocy do aplikacji możliwe jest szybsze osiągnięcie zwrotu z inwestycji w oprogramowanie. Narzędzie to jest przydatne zarówno w fazie wdrażania, uruchamiania nowych wersji jak również podczas bieżącej eksploatacji aplikacji.
 

Aplikacje w chmurze:

Aplikacje tradycyjne:

oracle bottom2