oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

WYNAGRODZENIA    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Aplikacje Oracle umożliwiają planowanie i alokowanie wynagrodzeń oraz komunikowanie pracownikom informacji na temat przyznanych im premii i podwyżek. Alokacja wynagrodzeń jest możliwa w oparciu o różnorodne, złożone kryteria, bez względu na lokalizację geograficzną czy walutę w której wynagradzani są pracownicy. Różnorodne komponenty zawierające m.in premię za wydajność, bonusy czy nagrody okresowe mogą być wyświetlane i modyfikowane w jednym czasie. Wbudowane narzędzia analityczne zapewniają możliwość porównania, analizy i przeglądu historii wynagrodzeń. Konfigurowalne ścieżki akceptacji zapewniają kontrolę nad procesem i jeśli jest to potrzebne, dostarczają w zagregowanej formie decyzje managerów niższego stopnia managerom zatwierdzającym.

System pozwala na zdefiniowanie reguł, które np. uniemożliwią przyznanie kwot premii przekraczających widełki określone dla danego stanowiska i regionu i uwzględniające wynik oceny okresowej. Możliwe jest określanie wartości docelowych w ramach budżetów, w ramach wspólnej polityki płacowej. Wytyczne mogą opierać się na wielu kryteriach zawierających np. stanowisko, ocenę, staż pracy, produktywność, czy stopień zaszeregowania. Zasady te mogą być na bieżąco korygowane w ramach działań dostosowawczych.

Proces przyznawania premii i podwyżek może obejmować wnioski o zmiany na poziomie kadrowym (awanse, relokacje itp).
 

oracle bottom2