oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI   REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Rozwiązanie Oracle zapewnia pełne zamodelowanie procesów planowania inwestycji, zarówno na poziomie strategicznym firmy jak i na poziomie operacyjnym.

Dzięki rozbudowanym scenariuszom „co…jeżeli” oraz analizie portfeli projektów, możliwe jest dobranie lepszego zestawu inwestycji dla firmy.

Już w trakcie planowania inwestycji jest możliwość zdefiniowania, jakie środki trwałe fizycznie powstaną i zostaną zarejestrowane w księdze środków trwałych. Reguły określające zasady alokacji nakładów umożliwiają automatyczne ich przypisywanie do właściwych środków trwałych w budowie, a następnie całkowicie lub częściowo przekazanie ich danych do modułu finansowego.

Dostępne analizy i zestawienia pozwalają w prosty i szybki sposób zorientować się w aktualnym stanie realizacji danej inwestycji, jej potrzebach i potencjalnych zagrożeniach.
 

oracle bottom2