oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PPM)    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
     
Rozwiązanie Oracle do zarządzania projektami oraz zarządzania portfelem projektów oferuje w standardzie pełną współpracę z praktycznie wszystkimi modułami systemu ERP np. finanse (należności, zobowiązania, księga główna, środki trwałe), zakupy, gospodarka magazynowa, sprzedaż, zarządzanie kontraktami, produkcja dyskretna, produkcja ciągła, produkcja projektowa, gospodarka remontowa, zarządzanie nieruchomościami, kadry i płace itd. Wszystkie te moduły mogą wykorzystywać informacje o projektach, ich zadaniach, typach wydatku, okresach projektowych itp. Ze wszystkich modułów mogących generować koszty jak i przychody można przyporządkować je do wskazanych projektów, a z poziomu projektu monitorować i analizować.

Moduły projektowe umożliwiają definiowanie rozbudowanych budżetów i planów finansowych, w konfigurowalnych podziałach i na różnych poziomach szczegółowości. Każdy z takich budżetów przechowuje pełną historię zmian (wersji) oraz zapewnia konfigurowalne mechanizmy sterowania ich zatwierdzaniem (Workflow). W każdej chwili można porównać ich wersje.

Dzięki wbudowanemu mechanizmowi kontroli budżetowej, kierownicy projektu mogą ograniczać koszty ponoszone na poszczególne zadania w danym okresie lub informować osoby o przekroczeniu zaplanowanej kwoty. Takie informacje dostępne są w każdym module powiązanym z modułem projektowym.

Proces tworzenia i zatwierdzania projektu, jak i procesy realizacji poszczególnych zadań mogą być sterowane poprzez konfigurowalny mechanizm zatwierdzeń (Workflow). Każdy uczestnik projektu może mieć dostęp do aktualnych informacji o projekcie, przypisanych do niego zadaniach oraz wymaganych do wykonania akcjach. Może także wprowadzać zaawansowanie wykonywanych przez siebie prac, wymieniać informacje z innymi członkami projektu, zgłaszać zdarzenia na projekcie oraz rejestrować żądania zmiany.
 
     
Moduły projektowe Oracle1 umożliwiają zarządzanie procesem zgłaszania zapotrzebowań na zasoby do projektów wraz z możliwością określenia szczegółowych wymagań. System umożliwia automatyczne wyszukania najlepiej dopasowanych oraz sprawdzenie ich dostępności.

Osoby zarządzające przydziałem zasobów do projektów mają pełny wgląd w dostępne zasoby, ich kwalifikacje jak i fizyczna lokalizację.

Dzięki wbudowanym mechanizmom do komunikacji, zgłaszania problemów jak i wymiany plików wszyscy członkowie projektu mogą być w ciągłym kontakcie, mogą zgłaszać na bieżąco postęp prac jak i wszelkie ważne dla projektów zdarzenia oraz otrzymywać aktualne informacje o stanie ich projektów. Wszystkie te informacje są przechowywane w systemie w kontekście projektu, którego dotyczą.

W przypadku potrzeby zmiany planu projektu lub jego budżetu możliwe jest przeprowadzenie konfigurowalnego procesu zarządzania zmianą wraz z uwzględnieniem wymaganych zatwierdzeń oraz powiązanie ze sobą w systemie wszystkich elementów dotyczących danej zmiany.
 

oracle bottom2