proALPHA to kompletne rozwiązanie klasy ERP ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Z powodzeniem wspiera procesy produkcji jednostkowej jak i wielkoseryjnej. Jest całkowicie zintegrowanym oprogramowaniem opartym na strukturze modułowej, dzięki czemu system w łatwy sposób dopasowuje się do organizacji różnych wielkości.
 
proalpha moduly podstawowe systemui erp

Moduły podstawowe proALPHA ERP

Moduły podstawowe, które są odpowiednio dopasowane do działów produkcji lub handlu, stanowią trzon przedsiębiorstwa, ponieważ odzwierciedlają podstawowe procesy biznesowe wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej.

proalpha sprzedaz2
 
 
 
 
Począwszy od planowania zbytu, przez kalkulacje oferty, a skończywszy na dostawach i fakturach – dzięki rozwiązaniu, które jest całkowicie zintegrowane z proALPHA, możliwe jest efektywne planowanie oraz całościowe odwzorowanie procesów sprzedaży. Powodzenie projektów sprzedaży nie zależy tylko od ceny i jakości oferowanych produktów, ale również od informacji o klientach, w które wyposażeni są handlowcy. Dzięki proALPHA pracownicy mają zawsze pod ręką wszystkie istotne informacje dotyczące procesu sprzedaży, nawet gdy są w terenie. Poprzez zintegrowaną funkcję controllingu zarówno kierownicy działu sprzedaży, jak i jego pracownicy mają stały podgląd na bieżący obrót, marże i prowizje.
 
Więcej o proALPHA ERP SPRZEDAŻ >>

 

proalpha gospodarka materialowa 

Ustalanie zapotrzebowania i dysponowanie nim, planowanie ilości zamówienia, kontrolowanie przyjęć zewnętrznych, magazynowanie i transportowanie towarów – płynna gospodarka materiałowa jest podstawą dobrze funkcjonującej logistyki w przedsiębiorstwie. Za pomocą tego modułu pozyskiwane są potrzebne materiały, a przepływ materiałów i wartości odwzorowywany jest z uwzględnieniem wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Moduł proALPHA Gospodarka materiałowa gwarantuje również optymalne zarządzanie magazynami, dokładne protokołowanie operacji towarowych i zapasów oraz łatwe śledzenie numerów seryjnych oraz partii.

 

Więcej o proALPHA ERP GOSPODARKA MATERIAŁOWA >>

 

serwis proalpha

Niezawodność i wysoka jakość produktów i obsługi klienta dotyczy również obszaru serwisu w każdym przedsiębiorstwie. W przypadku zgłoszeń czy pytaań ze strony klienta należy działać profesjonalnie i szybko podjąć odpowiednie kroki. Moduł serwis proALPHA wspiera obsługę klienta od momentu zgłoszenia serwisowego, aż do rozliczenia akcji serwisowej.

 

Więcej o proALPHA ERP SERIWS >>

 

proalpha rachunek kosztow

Moduł proALPHA Rachunek kosztów udostępnia wszystkie informacje niezbędne do określenia wydajności firmy. Na jego podstawie kontrolerzy finansowi identyfikują kluczowe dane biznesowe i analizują je bardzo szczegółowo. Ich szybkie i dokładne analizy umożliwiają tworzenie niezawodnych planów oraz stanowią podstawę procesu decyzyjnego. Dzięki wysokiemu stopniowi integracji wszystkich modułów mają oni dostęp do kompletnych danych całego łańcucha wartości.

Więcej o proALPHA ERP RACHUNEK KOSZTÓW >>
 
proalpha zakupy
 
Począwszy od zakupów strategicznych, przez zarządzanie ofertami, aż po kontrolę rachunków – za pomocą modułu proALPHA Zakupy można optymalizować proces zamówień, aby na czas zapewniać dostawę towarów w korzystnej cenie oraz o dobrej jakości. Zintegrowane portale łączą dostawców bezpośrednio z systemem ERP i ułatwiają współpracę. Ponadto dostępne są zaawansowane narzędzia analityczne, które służą do controllingu zamówień oraz oceny dostawców.
 
Więcej o proALPHA ERP ZAKUPY >>
 
proalpha produkcja
 
Dla modułu proALPHA produkcja nie ma znacznie, czy produkcja jest seryjna, czy jednostkowa, czy łączy w sobie te obie cechy, ponieważ obowiązuje zasada łączenia odpowiedniej ilości materiału w odpowiednim czasie z odpowiednimi narzędziami i pracownikami. To oszczędza czas i obniża koszty produkcji. Z tego względu w proALPHA zasoby planowane są z uwzględnieniem ekonomicznych celów, jak np. terminowość i czas przebiegu. Dzięki temu można planować z wyprzedzeniem oraz szybko reagować na wahania lub nagłe skoki popytu. Rezultatem jest elastyczny i wykonalny plan globalny, który odzwierciedla stan rzeczywisty w przedsiębiorstwie oraz wpływa na usunięcie wąskich gardeł.
 
Więcej o proALPHA ERP PRODUKCJA APS >>
 
proalpha finanse
 
Optymalizacja procesów biznesowych – moduł proALPHA Finanse umożliwia elektroniczny obrót płatniczy, zapewnia przejrzysty przepływ wartości i wyświetla prognozy płynności finansowej za jednym kliknięciem.

Moduł proALPHA Finanse jest w pełni zintegrowany z systemem ERP i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, dla dowolnie wielu mandantów i walut. Wszystkie księgowania z modułów Zakupy, Gospodarka materiałowa i Zarządzanie projektami dostępne są automatycznie i mogą być od razu wykorzystywane do analiz ad hoc, a nawet mogą zostać prześledzone aż do dokumentu źródłowego.

Więcej o proALPHA ERP FINANSE >>
 
 proalpha finanse
Optymalizacja procesów biznesowych – moduł proALPHA Finanse umożliwia elektroniczny obrót płatniczy, zapewnia przejrzysty przepływ wartości i wyświetla prognozy płynności finansowej za jednym kliknięciem.
Moduł proALPHA Finanse jest w pełni zintegrowany z systemem ERP i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, dla dowolnie wielu mandantów i walut. Wszystkie księgowania z modułów Zakupy, Gospodarka materiałowa i Zarządzanie projektami dostępne są automatycznie i mogą być od razu wykorzystywane do analiz ad hoc, a nawet mogą zostać prześledzone aż do dokumentu źródłowego.

Więcej o proALPHA ERP FINANSE >>
 
proalpha srodki trwale
Zarządzanie dużym majątkiem i znaczącą ilością środków trwałych jest typową cechą wielu przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej. Z tego względu księgowość musi cały czas mieć dostęp do najświeższych informacji o stanie majątku trwałego i jego rozwoju. proALPHA poprzez Workflow efektywnie wspiera zarządzanie środkami trwałymi, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych.

Księgowość środków trwałych jest w pełni zintegrowana z systemem ERP. Dlatego automatycznie dostępne są dane podstawowe, takie jak konta KG, nośniki kosztów, miejsca powstawania kosztów lub projekty. Dzięki temu nie występuje redundancja danych oraz nie ma konieczności zapisywania danych w kilku miejscach.
 
Więcej o proALPHA ERP ŚRODKI TRWAŁE >>
 
 
Moduły specjalne proALPHA ERP
 
Dzięki tym specjalnym funkcjom proALPHA osiąga pełną wydajność. Funkcje te przyczyniają się do polepszenia współpracy między działami przedsiębiorstwa, co z kolei ma odzwierciedlenie we wzroście produktywności.
 
proalpha bi
 
Managerowie i referenci, aby szybko podjąć właściwe decyzje, potrzebują pełnych i aktualnych danych. Dzięki intuicyjnym narzędziom proALPHA BI są oni zawsze dobrze poinformowani m.in. poprzez miesięczne sprawozdania i zestawienia ad hoc. proALPHA udostępnia w każdej sytuacji decyzyjnej wiarygodne dane. Wszystkie zestawienia zapisywane są w centralnej bazie danych, dzięki czemu dane z całego systemu są jednolite i zgodne.
 
Więcej o proALPHA ERP BUSINESS INTELLIGENCE >>
 
proalpha zarzadzanie dokumentami
 
Gdy pracownicy mają szybki dostęp do wszystkich istotnych dla nich dokumentów, procesy biznesowe przebiegają szybko i sprawnie. To zadanie należy w proALPHA do systemu zarządzania dokumentami (Document Management System – DMS). Za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” wszystkie e-maile, dokumenty, faktury i rysunki można przyporządkować do transakcji gospodarczej i razem z nią archiwizować. System DMS archiwizuje dokumenty zgodnie z niemieckimi wymogami prawnymi GoBD (Zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych, nagrań i dokumentów elektronicznych oraz dostępu do danych).
 
Więcej o proALPHA ERP ZARZADZANIE DOKUMENTAMI >>
 
 proalpha zarzadzanie projektami

Zlecenia klientów, projektowanie produktów lub optymalizacja procesów biznesowych – w przedsiębiorstwach stale inicjowane są nowe projekty. Aby pomyślnie zakończyć te projekty, trzeba koordynować zadania między wieloma działami, planować zasoby i na bieżąco informować wszystkich zaangażowanych w projekt. Do zarządzania tymi wszystkimi zróżnicowanymi zadaniami z obszarów planowania, realizacji oraz controllingu potrzebne jest zintegrowane zarządzenie projektami.
 
Więcej o proALPHA ERP ZARZADZANIE PROJEKTAMI >>
 
proalpha strona www
 
Łączenie klientów, dostawców, przedstawicieli i nawet własnych pracowników do systemu proALPHA poprzez przeglądarkę internetową: dzięki stornie www jest to możliwe bez względu na urządzenia mobilne, platformę i miejsce. Osoby te mają dostęp do określonych danych systemu ERP w czasie rzeczywistym. W ten sposób każdy ma dostęp do informacji potrzebnych do wykonywania swoich bieżących zadań.

Strony www zintegrowane są całkowicie z systemem ERP. Dzięki temu nie występuje redundancja danych oraz znika potrzeba wykorzystywania i serwisowania kolejnych systemów lub interfejsów.

Więcej o proALPHA ERP STRONA WWW >>
 
proalpha crm
 
proALPHA CRM sprzyja budowaniu pozytywnych relacji z klientami, ponieważ zapewnia całościowe spojrzenie na obecnych i potencjalnych klientów, co umożliwia indywidualną obsługę od momentu złożenia oferty, aż do posprzedażowej obsługi. W celu systematycznego zarządzania relacjami z klientami, proALPHA CRM jako centralna platforma informacyjna udostępnia wszystkim działom jednolite informacje o klientach w czasie rzeczywistym. Kompleksowe funkcje CRM, m.in. akcje marketingowe lub zarządzanie kontaktami i szansami sprzedaży, przyczyniają się do efektywności procesów. Informacje o konkurencji, prognozy i kontrola sprzedaży są kluczem do dalekosiężnego planowania relacji z klientami.
 
Więcej o proALPHA ERP ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM >>
 
proalpha konfigurator produktow
 
proALPHA Konfigurator produktów umożliwia efektywną produkcję różnorodnych produktów. Konfigurator umożliwia produkcję produktu zgodnie z życzeniami klienta i wielkością partii 1.

To jest możliwe, ponieważ konfigurator jest całkowicie zintegrowany z kompletnym rozwiązaniem ERP proALPHA. Wszystkie informacje istotne do stworzenia oferty, np. ceny czy termin dostawy, dostępne są natychmiast. Konfigurator automatycznie przekazuje wszystkie potrzebne informacje techniczne do kolejnego etapu pracy. Konfigurator jest tym samym punktem początkowym całkowicie cyfrowego łańcucha procesu.
 
Więcej o proALPHA ERP KONFIGURATOR PRODUKTU >>
 
proalpha zarzadzanie workflow
 
proALPHA automatyzuje wszystkie procesy biznesowe, począwszy od sprzedaży poprzez techniczne przygotowanie produkcji, aż po produkcję i montaż. Workflow zapewnia jeszcze efektywniejsze planowanie zadań i procesów we wszystkich obszarach systemu proALPHA. Możliwe jest definiowanie każdego pojedynczego kroku procesu. W ten sposób dla całego przedsiębiorstwa tworzone są spójne metody pracy, które mają szczególne znaczenie dla zapewnienia jednolitej jakości serwisu lub zgodności działalności z regulacjami prawnymi. Po realizacji jednego kroku automatycznie rozpoczynany jest kolejny krok, co zwalnia pracowników z potrzeby interwencji. W ten sposób zostaje wygospodarowany czas na ważniejsze zadania.
 
Więcej o proALPHA ERP ZARZĄDZANIE WORKFLOW >>
 
 

Łączność proALPHA ERP

Praca w sieci, cyfryzacja oraz Przemysł 4.0 mogą funkcjonować tylko z jednolicie połączonymi systemami. Z proALPHA można zintegrować wszystkie aplikacje CAD oraz dowolne urządzenia i systemy.
 
proalpha ca link
 
Moduł proALPHA CA-Link zapewnia płynny przepływ danych konstrukcyjnych, danych CAD i informacji między działami przedsiębiorstwa. Dzięki temu można unikać błędów a czas przebiegu zostaje skrócony.

Procesy biznesowe opierają się na danych konstrukcyjnych. Za pomocą CA-Link dane te automatycznie przepływają z systemu CAD do systemu ERP. Zbędne stają się kolejne interfejsy i systemy Product Data Management (PDM) lub Product Lifecycle Management (PLM). Za pomocą podglądów wszystkie działy mają dostęp do danych CAD prezentowanych jako struktury produktów lub interaktywne modele trójwymiarowe. Pytania dodatkowe stają się zbędne a dział konstrukcyjny zyskuje czas na dodatkową kreatywność.
 
Więcej o proALPHA ERP INTEGRACJA CAD >>
 
proalpha integration workbench
 
Integration Workbench (INWB) jako platforma integracyjna centralnie łączy różne systemy IT, maszyny, lokalizacje i przedsiębiorstwa. Ciągły łańcuch procesu polepsza współpracę między obszarami działalności, działami, współpracownikami i partnerami.

Dzięki INWB możliwe jest przyłączanie do proALPHA zewnętrznych systemów służących np. do zarządzania magazynem, wysyłkami lub zapewniania jakości. Architektura usługowa (SOA) zastępuje kompleksowe interfejsy między pojedynczymi systemami.
 
Więcej o proALPHA ERP Integration Workbench >>
 
 
ZAAWANSOWANA WIEDZA BRANŻOWA
 
proALPHA jest obecnie trzecim co do wielkości dostawcą oprogramowania ERP w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wyspecjalizowanym w branży średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Producenci różnych branż mają szczególne wymagania wobec systemu ERP. Połączenie standardowej wersji oprogramowania proALPHA ERP z licznymi funkcjami specyficznymi dla danej branży sprawia, że stanowi on kompletne rozwiązanie ERP. Dzięki któremu, firmy mogą optymalizować procesy biznesowe, oszczędzać czas i obniżać koszty, jedocześnie zapewniając wysoką jakość produktów.
 
erp dostawca wyp samochod    erp elektrotechnika   erp handel hurtowy   erp przemysl tworzyw
erp budowa maszyn   erp technologia medyczna   erp obrobka metali   erp produkcja mebli


 
PROJEKT WDROŻENIA ERP
 
Jak wygląda wdrożenie systemu ERP?
Video obrazuje metodologię wdrożenia wypracowaną przez proALPHA:
 
 wdrozenie erp proalpha
 
 
erp dla produkcji proalpha
proalpha erp kontakt