simple baner2

simpleb1
simpleb2
simpleb3
simpleb4


                     


BUDŻETOWANIE I CONTROLLING z rozwiązaniem SIMPLE

Kontrola kosztów i planowanie przychodów wpływa na pozycję i status każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży i środowiska w którym funkcjonuje. Ich ewidencja w podstawowym ujęciu księgowym, często nie daje odpowiedzi na pytania, pozwalające podejmować właściwe decyzje zarządcze. Dzielenie kosztów i przychodów według projektów, zleceń produkcyjnych czy zamówień, daje najbardziej pożądaną dla managerów informację o wyniku uzyskiwanym na konkretnych pozycjach. Dzięki niej mogą oni wytyczać dalsze działania organizacji, bez skazywania jej na nierentowne działania.

Dużą pomocą w tym zakresie są odpowiednie narzędzia informatyczne, które pozwalają na dokonywanie dowolnych analiz, na różnych poziomach szczegółowości.
 

WSPARCIE CAŁEGO CYKLU BUDŻETOWANIA

Moduł BUDŻETOWANIE, będący częścią rozwiązania SIMPLE.ERP oprócz takich analiz, dokonywanych „od ogółu do szczegółu” (Drill-Down), wspiera również proces przygotowywania budżetów, które stanowią dla przedsiębiorstwa punkt wyjścia. A ponieważ samo przygotowywanie budżetów potrafi być również wyzwaniem dla wielu firm, narzędzie SIMPLE wspomaga to działanie.

W przygotowywanie budżetów często zaangażowanych jest wiele osób, które niekoniecznie posiadają wiedzę na temat rachunkowości zarządczej. Przygotowanie przez nich cząstkowych budżetów, jest realizowane dzięki możliwości pracy grupowej oraz przygotowanym dla nich prostym formularzom. Wprowadzając podstawowe informacje o swojej komórce, jej przychodach czy też cząstkowych kosztach, stają się częścią budżetu całej organizacji. Dodatkowo system wymusza określoną ścieżkę pracy nad budżetami cząstkowymi, a tym samym kontroluje określone terminy i śledzi postępy konkretnych uczestników budżetowania. Moduł BUDŻETOWANIE posiada również mechanizm scalania budżetów cząstkowych, dzięki czemu przygotowanie budżetu nawet dla organizacji o rozproszonej czy rozbudowanej strukturze, staje się łatwym i przyjemnym działaniem.

 baner controling2017


PEŁNA KONTROLA PLANOWANIA I REALIZACJI

Kontrola wykonania budżetu jest realizowana na podstawie rejestracji przychodów i kosztów, w ujęciu odpowiadającym pozycjom budżetowym. Nie wpływa ona na zapisy na potrzeby księgowości, ale daje więcej informacji na temat wyniku uzyskiwanego na istotnych „check-pointach”. Często zdarza się, że przyjęte wcześniej założenia dotyczące przychodów czy kosztów, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Może to wynikać albo z czynników wewnętrznych organizacji albo z wpływu środowiska, w jakim działa (np. podwyżki cen energii wywołają wzrost kosztów produkcji). Takie sytuacje wymagają podejmowania szybkich decyzji na szczeblu zarządczym, a tym samym muszą mieć przełożenie na przygotowane wcześniej budżety.

Moduł BUDŻETOWANIE pozwala na tworzenie wielu wersji budżetów oraz przechowuje te, które stały się nieaktualne. Korekcie mogą podlegać jedynie pozycje, które z różnych powodów uległy zmianie. Taki mechanizm może być również wykorzystywany do tworzenia symulacji („what-if”) i przygotowywania wielu wersji budżetów (wersja optymistyczna, realna i pesymistyczna). Przy zdarzających się wahaniach kursowych czy też zmiennych cenach surowców, takie planowanie z wyprzedzeniem może przełożyć się na wynik uzyskiwany przez firmę.


PEŁNA KONTROLA PLANOWANIA I REALIZACJI

Analizy finansowe dostępne w SIMPLE.ERP pozwalają na tworzenie prostych i przejrzystych form graficznych, obrazujących planowane i rzeczywiste przychody i koszty, kontrolę progu rentowności oraz analizę rentowności konkretnych zleceń i projektów. Dzięki technologii OLAP można samodzielnie budować wielowymiarowe raporty, a zarządzający mogą tworzyć pulpity menadżerskie, z informacjami istotnymi dla nich. Moduł BUDŻETOWANIE jest kompleksowym narzędziem, pozwalającym na kontrolę i planowanie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie.
 

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

erp budzetowanie public   erp ZP dla komercji2   erp analizy i raportyINFO ANALIZATOR QLIK   qlik PM sprzedaz
             
qlik sprzedaz z FAMAS    qlik sprawozdawczosc produkcyjnadla    erp prezentacja multimedialna    
                     

simple baner boczny dolny1

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ