vendo erp logo 2019

VENDO.ERP CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów. Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw, o których zapominamy. Wszystkie zdarzania (np. zadania i kontakty) mogą być prowadzone w ramach większych „katalogów” – procesów sprzedaży, akcji marketingowych, projektów.

vendo erp CRM

Możliwości

 • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami); 
 • graficzne przedstawienie zadań w formie kalendarza; • dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników;
 • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu;
 • definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow) – np. zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO; 
 • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.); 
 • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe;
 • definiowanie wydruków zdarzeń;
 • definiowanie własnych pól danych na zdarzeniach; 
 • prowadzenie dziennika podawczego, skanowanie i obsługa elektronicznego procesu obiegu dokumentów (w ramach sprawy);
 • przekazywanie zadań w oparciu sprawy może się odbywać w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń; 
 • rejestracja czasu pracy pod zadania, kontakty, projekty;
 • pełny dostęp do kalendarza z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) poprzez dwustronna integrację z Google Callendar; 
 • współpraca z bramką SMS.

Proces sprzedaży

Firmy, które uzyskują przychody poprzez pozyskanie kontraktu na realizację zlecenia, dostarczenie produktu lub usługi, mogą nowe możliwości sprzedażowe prowadzić w oparciu o tzw. Procesu Sprzedaży. W ramach Procesu planowane i realizowane są zadania i kontakty oraz katalogowane dokumenty. Wszystko to może być wykonywane wg zdefiniowanych wcześniej procedur. Zwiększeniu ulega sprawność i jakość obsługi zapytania. Rosną więc szanse na pozyskanie zamówienia. Osoby nadzorujące mają z kolei pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi tematami, mogą łatwo oceniać skuteczności działu handlowego i poszczególnych pracowników oraz prognozować przyszłe przychody oraz usprawniać procedury obsługi zapytań.

 • prowadzenie procesu sprzedaży,
 • definiowanie procedur (etapów) procesu sprzedaży,
 • wystawianie dokumentów w ramach procesu sprzedaży (ofert, zamówień, zleceń, faktur), nadzór nad terminami, wyznaczanie osób odpowiedzialnych,
 • planowanie i rejestracja wykonania kontaktów i zadań,
 • budowanie „lejka” procesów sprzedaży.

Akcje Marketingowe

W systemie VENDO.ERP CRM możemy łatwo prowadzić planować i nadzorować działania marketingowe skierowane do wybranych grup klientów, takie jak:
 •  promocje cenowe i gazetowe,
 • telemarketing,
 • przygotowania do targów,
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych,
 • mailing.
Oprogramowanie posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania klientów wg. definiowalnych przez użytkownika kryteriów i przydzielania ich do akcji marketingowej. Następnie można w sposób blokowy planować kontakty z klientami (telemarketing), przygotować mailing, zdefiniować promocję cenową, czy przydzielać inne zadania. Odpowiednie wykorzystanie VENDO.ERP CRM w marketingu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klientów oraz zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.

 • Planowanie i prowadzenie akcji marketingowych;
 • Wybór klientów wg zaawansowanych kryteriów np.: znajdź klientów z województwa mazowieckiego, którzy przestali u nas kupować w bieżącym roku, a w poprzednim kupowali powyżej zadanej kwoty; 
 • Tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu;
 • Odnotowywanie realizacji i kontaktów w ramach akcji marketingowych;
 • Definiowanie cen specjalnych na daną akcję (np. promocje gazetkowe);
 • Korespondencja seryjna: mailing, etykiety adresowe.


Projekty

VENDO.ERP CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.

 • Prowadzenie projektu.
 • Tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
 • Tworzenie wielopoziomowych podzadań.
 • Określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik.
 • Możliwość automatycznego przeliczania okresu realizacji zadań na podstawie postępu w realizacji poprzedników wg różnych kryteriów: jak najwcześniej, nie wcześniej niż, jak najpóźniej, itp. • Przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta.
 • Zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/crm/