vendo erp logo 2019

VENDO.ERP Serwis to efektywne i elastyczne rozwiązanie wspomagające zarządzanie procesami związanymi z utrzymaniem ruchu. Dedykowane firmom zajmującym się serwisowaniem urządzeń i maszyn, oraz przedsiębiorstwom produkcyjnym posiadającym własny dział utrzymania ruchu.

vendo erp serwis

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie wymaganego z punktu widzenia płynnej realizacji zleceń, poziomu maszyn i urządzeń nie sprowadza się do jednorazowego, incydentalnego działania. Utrzymanie ruchu to ciągły, nieprzerwany proces składający się nie tylko z działań korygujących ale także czynności o charakterze profilaktycznym i przewidującym. Zarządzanie procesami utrzymania ruchu z VENDO.ERP uwzględnia nie tylko potrzeby przedsiębiorstwa, ale i jego realne możliwości. Pozwala optymalizować poszczególne czynności związane z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu i gwarantuje jej prawidłową eksploatację.

Maszyny i urządzenia

Utrzymania maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy to najbardziej oczywisty, ale nie jedyny powód realizowanej strategii utrzymania ruchu. Zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Wysoka jakość działania sprzętu to nie tylko nieprzerwana produkcja, ale także odpowiednio niski poziom braków. Terminowa realizacja zleceń to źródło zadowolenia klientów i obniżenia kosztów wynikających z przekroczeń terminów dostaw. Sprawne maszyny i urządzenia to przede wszystkim bezpieczeństwo pracy.

Możliwości
  • zarządzanie postępowaniem serwisowym
  • definiowanie procedur obsługi zlecenia
  • przyjmowanie zleceń serwisowych
  • prowadzenie karty urządzenia (obiektu) wraz z pełną historią
  • rejestracja wykonania zlecenia • bieżąca kontrola procesu, w każdym jego momencie, od przyjęcia zlecenia do wystawienia dokumentu sprzedaży. 
  • rozliczenie przychodów i kosztów zlecenia
  • możliwość tworzenia elementów (składników) urządzenia
  • planowanie przeglądów

VENDO.ERP Serwis w naturalny i elastyczny sposób przenika się z innymi modułami VENDO.ERP, głównie z obszarów Produkcji, Logistyki i Sprzedaży. Pełna integracja modułów i wynikająca z tego płynna wymiana informacji i dokumentów pozwala na znaczną oszczędność czasu i pracy, a możliwe do osiągnięcia rezultaty przewyższają sumę wyników osiąganych przez niezależne, nie współpracujące ze sobą narzędzia.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/serwis/