SaaS

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
SaaS

Software as a service SaaS - oprogramowanie jako usługa. Aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez internet. Model SaaS przenosi obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. Użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Model SaaS zakłada zwykle cykliczne opłaty abonamentowe za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika stałym wydatkiem. SaaS zapewnia ochronę własności intelektualnej firmie dostawcy. SaaS jest jednym z modeli Cloud computing – przetwarzania w chmurze. Podstawowe korzyści stosowania to:

  • Szybki dostęp do oprogramowania, bez przechodzenia długotrwałego procesu wdrażania
  • Eliminacja wysokich kosztów zakupu licencji
  • Brak kosztów zakupu sprzętu, jego eksploatacji i administracji
  • Możliwość obniżenia kosztów oprogramowania poprzez wyłączenie nieużywanych funkcjonalności
Odsłony: 1892
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T