MRP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
MRP

MRP (Materials Requirement Planning) oznacza planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu BOM (Bill of Materials), informacji o stanach magazynowych, otwartych zleceniach produkcyjnych i zakupowych, stanu zamówień w toku oraz długookresowego planu produkcji MPS (Master Production Scheduling). Standard MRP uważany jest obecnie za główną metodę określania obowiązujących terminów wykonania zamówień i zleceń z uwzględnieniem cykli produkcyjnych. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnianiem. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (Lean Management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT (just in time).- dokładnie na czas.

Odsłony: 2844
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T